Handla krypto direkt hos
Skilling med BankID & Swish! Med nästintill 0% spreadavgifter  

DeFi för nybörjare – Del 1: Vad är DeFi?

Estimerad lästid: 8 min.

Med DeFi är det möjligt att ta ut ett lån utan komplicerade kreditkontroller och skyddar samtidigt din identitet. Börja tjäna ränta på dina kryptovalutor som du inte aktivt använder, direkt i din egna wallet.

Läs vidare för att få en bättre förståelse om vad DeFi är och hur det fungerar!


[br]
[br]
[br]
[br]
[br]

Vad är DeFi?

Decentraliserad finansiering eller DeFi använder sig av blockchain-teknologi för att erbjuda finansiella tjänster utan behov av centraliserade enheter som banker. Decentraliserade tjänster karaktäriseras av transparens och oföränderlighet, vilket betyder att ingen kan manipulera data och alla kan inspektera koden. Blockchains betraktas som mycket säkra och löser problemet med brist på förtroende. Användarna får ett större ansvar och agerar som sin egen bank.

Traditionell finansiell sektor

Det är ingen slump att utvecklingen av finanssektorn nu kommit till DeFi. Redan många år sedan kunde man se att den traditionella finansiella sektorn började bli omodern i relation till den tekniska utvecklingen.

Förr var man tvungen att besöka banken fysiskt för att kunna genomföra transaktioner, vilket tog flera arbetsdagar för att kontrollera att överföringen blev bokad. Även om introduceringen av nätbanken var en drastisk förbättring av tidigare system, tar det fortfarande minst en arbetsdag att genomföra en transaktion.

Det är fortfarande en stor del av världsbefolkningen som inte har tillgång eller kan använda en nätbank, cirka 1,7 miljarder människor som inte har något bankkonto. Medan vissa kan få ett konsumentlån online med bara några fåtal klick, går andra fortfarande genom en lång process för att kontrollera deras nuvarande kreditbedömning.

Finansiering med kommersiella och centralbanker är till stor del långsam, klumpig och ineffektiv. Avgifterna är vanligtvis mycket höga. För många manuella processer och brist av intelligent programvara. Det är även inte helt tydligt vad bankerna gör med pengarna bakom stängda dörrar.

bitcoin mynt med fiat-valuta

FinTech

De första FinTech-företagen dök upp för nästan tjugo år sedan. Företagen startas med mindre personal och mer mjukvara för att påskynda finansiella processer och göra dem mer effektiva. Många företag har framgångsrikt gjort det.

Ett exempel är PayPal som möjliggör omedelbara pengaöverföringar utan ett bankkonto. Ett annat exempel är Mintos som erbjuder peer-to-peer-lån och hanterbara risklån.

Men FinTech-företag samt konventionella kreditinstitut och leverantörer av finansiella tjänster har fortfarande en sak gemensamt: de är centralt förvaltade institutioner som du måste lita på. De kan utan förvarning begränsa eller neka åtkomst till deras tjänster. En garanterad säkerhet är även något som saknas hos tjänsterna.

Finanskrisen 2009 är ett bra exempel på vad som kan hända när endast ett fåtal individer har en stor makt över mycket pengar – nyckelord Lehman Brothers.

Blockchain – en ny era

När det kommer till säkerhet och förtroende uppfyller blockchain alla förväntningar.

Blockchain kan beskrivas kort som ett digitalt, decentraliserat och krypterat nätverk som inte kan manipuleras. Alla människor i världen kan ansluta sig utan några restriktioner.

Blockchain-teknologin tillämpad på finanssektorn betyder detta att alla får tillgång till finansiella tjänster, ingen behöver fråga om tillstånd och det finns inget behov av en beslutande central enhet.

Allt detta är möjligt tack vare Bitcoin!

bitcoin coin

Bitcoin – den första blockkedjan

Bitcoin-nätverket lanserades 2009 och är den första blockkedjan. En digital, decentraliserad och transparent huvudbok som använder bitcoin (BTC) som underliggande valutaenhet.

Kryptografi och ett programmerat maximalt utbud på 21 miljoner bitcoins är hörnstenarna för det internetbaserade betalningssystemet. Konceptet bakom Bitcoin använder olika element från spelteori, kryptering, datavetenskap och kallas för Proof-of-Work (PoW) konsensusmekanism. Den decentraliserade mekanismen säkerställer att tidigare transaktioner inte kan manipuleras och förhindrar dubbelspendering av samma kapital.

Transaktionsdata sammanställs i “block” och sedan distribueras blocket över nätverket för att bekräftas av nätverksdeltagarna. När blocket är registrerat och godkänt av nätverket går det inte att modifiera. Den decentraliserade säkerheten eliminerar behovet av en neutral mellanhand.

Digitalt guld

Exakt hur Bitcoin-nätverket fungerar i detalj och vilka funktioner de olika komponenterna har kräver en mer djupgående analys. En enkel och tydlig analogi brukar göras till guld. Precis som guld bryts, kan bitcoin endast produceras med hjälp av datorkraft och elektricitet. Likt guld är tillförseln av bitcoin begränsad, med ett stopp på 21 miljoner bitcoin. Processen för utvinningen av bitcoin ökar med tiden och distributionen halveras vart fjärde år. Det är varför bitcoin ofta kallas för digitalt guld.


Vill du köpa bitcoin?

I vår Bitcoin-guide hittar du allt du behöver för att komma igång!


Ethereum – andra generationens blockchain

Bitcoin har med sin revolutionära blockchain-teknik inspirerat andra utvecklare att möjliggöra den decentraliserade strukturen för applikationer utöver betalningssystem. Förutom vanlig transaktionsdata bör annan data också sparas säkert och oföränderligt på en blockchain.

En inspiration som gav upphov till Ethereum 2014: en global, decentraliserad, open source plattform för decentraliserade applikationer (DApps), vilket grundar sig på smart contracts.

Sedan dess har Ethereum varit den första offentliga blockkedjan med stöd för olika applikationer som kan programmeras och användas utan centraliserade enheter. En världsdator som aldrig kan stängas av eller censureras. Ett ambitiöst men realistiskt mål.

ETH mynt

Smart contracts

Decentraliserade applikationer eller DApps är gränssnittet som interagerar med Ethereum blockkedjan via smart contracts.

Ett smart contract är ett programmerbart kontrakt och följer en enkel “if this, then that” logik. Denna typ av kontrakt gör det möjligt för två parter att fastställa villkoren för en transaktion utan att behöva lite på en tredje central part för att genomföra den.

Ether (ETH) är den underliggande kryptovalutan för Ethereum blockkedjan. Ether krävs för överföringar och för att genomföra smart contracts som “gas” (avgift).

Förutom ETH som basvaluta, DApps och smart contracts, erbjuder Ethereum möjligheten att skapa så kallade DAO:er och andra kryptovalutor.

DAO

DAO eller Decentraliserad Autonom Organisation är en oberoende organisation som har en programmerbar struktur istället för människor. Reglering sker med hjälp av kodning och smart contracts, vilket medför att en direkt mänsklig intervention inte är möjlig. Implementering inom ramverket för en DAO utförs med en speciell röstmekanism och är helt transparent.

Tokens som tillgångar

Det är möjligt att skapa nya kryptovalutor på Ethereums blockchain i form av programmerbara tokens. Två vanliga tokenstandarder är ERC-20 och ERC-721, ERC betyder “Ethereum Request for Comment” och numret visar på vilka kommandon kontraktet fungerar med.

ERC-20 tokens är ganska begränsade och gör inte mycket mer än att visa saldo och skicka dem mellan användare. ERC-721 är mer avancerade tokens som är “icke-fungibla” och fungerar exempelvis som samlingsobjekt, se CryptoKitties. ERC-tokens är i sig inte väldigt intressanta, utan det är ekosystemet runt som har betydelse för möjliga användningsområden. De enkla möjligheterna att skapa nya tokens ledde till ICO-hypen 2017.

Vid en närmare inspektion är Ethereum naturligtvis mycket mer komplex. Det är även värt att notera att Ethereum planerar en förändring av konsensusmekanismen från Proof-of-Work till Proof-of-Stake.


Vill du köpa ether?

I vår Ethereum-guide hittar du allt du behöver för att komma igång!


Centrala leverantörer dominerar kryptomarknaden

Bitcoin och Ether är såklart inte de enda kryptovalutorna på marknaden, idag finns det flera tusentals olika valutor. Bitcoin som den drivande kraften har skapat ett unikt växande ekosystem med en stor marknad för kryptovalutor.

Ekosystemet kännetecknas dock av en stark centralitet, där många decentraliserade kryptovalutor är omgivna av centraliserade handelsplattformar.

finansiell plattform

Handelsplattformar

Initialt erbjöd handelsplattformar endast enkel handel, men fler leverantörer erbjuder i nuläget ytterligare tjänster. Med möjlighet till staking, marginal- och derivathandel.

Det finns även leverantörer på marknaden som erbjuder initiala tjänster som utlåning och upplåning av kryptovalutor under DeFi-flaggan. För tillhandahållande av kryptovalutor lovar dessa leverantörer mycket attraktiva räntor.

För många användare är kryptovalutor fortfarande endast en spekulationstillgång. Men med den växande trenden för finansiella tjänster på kryptomarknaden, minskar behovet för att sälja kryptovalutor till fiat-valutor.

Tillgång och tillsyn

Alla centrala leverantörer är skyldiga att garantera säker tillsyn och tillåter vanligtvis bara åtkomst om kraven för KYC (Know Your Customer) och AML (Anti Money Laundering) uppfylls. För leverantörer utan KYC och AML måste ett konto fortfarande skapas via en e-postadress. Du förblir anonym, men anonymiteten kommer vanligtvis på bekostnad av säkerhet.

Uttrycket “Not your keys, not your coins” används ofta och syftar på att när du sätter in eller förvarar kryptovalutor på en handelsplattform är du inte den direkta ägaren för dina tillgångar. Även om handelsplattformarna agerar godhjärtade kan de utsättas för hackare och gå miste om kapital.

Många anser att centraliserade handelsplattformar är motsatsen till de decentraliserade blockchains – då du måste lita på en centraliserad part, vilka kan begränsa din åtkomst när de vill.

De olika leverantörerna av tjänster på kryptomarknaden har utan tvekan sin rätt att existera och utan deras bidrag skulle blockchain-ekosystemet inte vara där det är idag. Det är troligt att området kommer fortsätta växa kraftigt och att hanteringen av kryptovalutor kommer bli säkrare med tiden.

Men kanske är det fortfarande möjligt att komma ännu närmare idealet om en helt decentraliserad och tillförlitlig finansiell ekonomi. Decentraliserade applikationer på en blockchain spelar en avgörande roll här.

DeFi DApps på Ethereum

Ethereum blockkedjans unika karaktär som en smart contract plattform erbjuder alla nödvändiga förutsättningar för att göra DeFi-applikationer enkla och snabba att använda för alla.

Obegränsad åtkomst till en säker, decentraliserad blockchain och öppen källkodsplattform. Ethereum gör det möjligt att både skapa digitala tillgångar och finansiella applikationer baserade på smart contracts, för att sedan kunna kombinera dem som LEGO-klossar.

Från maj 2020 representerar Ethereum det största ekosystemet för DeFi DApps.

DeFi pulse value locked

En anledning till dominansen kan vara den stora nätverkseffekten som en “första pionjär”. Dessutom hävdas det upprepade gånger att Ethereum samlar det största antalet utvecklare, programmeringsspråket som används är Solidity.

Hur decentraliserat är DeFi på Ethereum?

Då det också finns utvecklingsteam bakom DeFi DApps är det svårt att tala om fullständig decentralisering.

Men automatiskt genomförande smart contracts och obegränsad tillgång för det möjligt att tala om åtminstone semi-decentralisering. Överföring av kryptovalutor till en central depå är inte heller nödvändig.

Med DeFi DApps har alla möjlighet att använda finansiella tjänster utan några geografiska restriktioner, utan bankkonto och inget speciellt tillstånd behövs. De grundläggande kraven är tillgång till internet och en wallet med tillräckligt ETH.

Kommer denna dominans vara kvar i framtiden?

DeFi på Ethereum är fortfarande i ett mycket tidigt stadie och utvecklingen av DeFi DApps har inte mycket mer än ett år bakom sig. Men det finns redan många applikationer och ett konstant växande utbud av nya alternativ.

Antagligen kommer hela DeFi-ekosystemet idag vara oigenkännligt om ett eller två år. Kryptomarknaden är välkänd för den dynamiska miljön och hastiga utvecklingssvängarna. Det är just därför det är bra att bygga upp viss grundläggande kunskap idag, för att lättare kunna följa den fortsatta DeFi-utvecklingen.

Denna introduktion till DeFi är uppdelad i tre delar och kan förhoppningsvis bidra till en ökad kunskap inom området.

I den andra delen tittar vi på de viktigaste DeFi-applikationsområdena baserade på Ethereum DApps. I den tredje och sista delen kommer DeFi för Bitcoin och andra sidokedjor att undersökas mer i detalj, för att få en sammanfattande bild av den potentiella framtida utvecklingen.