Handla krypto direkt hos
Skilling med BankID & Swish! Med nästintill 0% spreadavgifter  

Vad är blockchain? – En enkel och tydlig förklaring

Estimerad lästid: 5 min.

Blockchain eller Distributed Ledger Technology (DLT) är förmodligen en av de största ekonomiska innovationer i nutidshistoria. Vid första blicken ser en blockkedja (blockchain) kanske inte ut som mer än en digital huvudbok eller en bättre databas, vilket inte nödvändigtvis är något nytt eller speciellt.

Digitala konton har funnits sedan nätbanker etablerades och digitala databassystem ännu längre. Vad är det som gör att denna tekniken har en revolutionär potential? Detta kommer att diskuteras mer detaljerat i artikeln.


[br]
[br]
[br]
[br]

Blockchain-teknikens ursprung

För att förstå teknologin är det bra att ta en titt på Bitcoin-historien (Vad är Bitcoin?). Blockchain-teknologin är en av grundstenarna till varför kryptovalutor som Bitcoin fungerar. Men den vetenskapliga diskursen om blockchain-tekniken går tillbaka till en tid då internet som vi känner till det idag, ännu inte existerade.

1979 är en utgångspunkt när Ralph Merkle presenterade Merkle Tree-principen. En annan händelse kan dateras till 1983, då publicerade David Chaum den första vitboken som beskrev en elektronisk valuta. Ett decennium senare beskrev W. Scott Stornetta och Stuart Haber grunderna för kryptografiskt säkra kedjor av individuella digitala hash block, som idag utgör de enskilda komponenterna i en blockkedja.


Vill du köpa kryptovalutor?

I vår stora kryptovaluta guide hittar du allt du behöver för att komma igång!


1997 föreslog Adam Back grunden till Bitcoins Proof-of-Work algoritm för att implementera konceptet av en digital valuta. Konceptet användes ursprungligen mot DoS-attacker och email spam. Utvecklingsstegen beskrivna ovan är en del av en vetenskaplig diskurs, vilket banade vägen för kryptovalutan Bitcoin. En digital valuta som introducerades i en vitbok 2008 av Satoshi Nakamoto. Blockchain-teknologin är en viktig del av Bitcoin.

Blockchain definition och förklaring

Blockchain är en ny teknologi som gör det möjligt att lagra, bearbeta, dela och hantera all typ av information i en offentlig tillgänglig databas. I en kontinuerlig lista över dataposter (kallade block) länkas dessa samman genom kryptografi. Början av varje blockkedja finns det första blocket som kallas Genesis-blocket.

Blockchain är en oförstörbar digital huvudbok av ekonomiska transaktioner som kan programmeras för att inte bara fånga finansiella transaktioner utan praktiskt taget allt av värde
– Don & Alex Tapscott, författare av Blockchain Revolution (2016)

Konceptet

Den ursprungliga idén om blockchain beskrivs i Bitcoin vitboken. Personen eller gruppen bakom pseudonymet “Satoshi Nakamoto” diskuterar befintliga och allvarliga problem med hantering av monetära värden. Centrala institutioner som banker, försäkringsbolag eller regeringar anklagas för missbruk av förtroende för hantering av monetära värden.

Till exempel använder banker anförtrodda pengar för att själva bedriva ineffektiva och kostsamma affärer. Ett tydligt exempel på detta är fastighetsbubblan som inträffade i USA 2008, vilket hade en global negativ påverkan på ekonomiska system och medförde stora ekonomiska problem för många individer. Denna nya tekniken utvecklades för att förhindra fortsatt missbruk av förtroende och datamanipulation på systemnivån. Alla typer av missbruk och bedrägeri försvåras genom den blockchain.

blockchain processen
Blockchain-processen @wikipedia.org

Den funktionella principen för blockchain

Utgångspunkten för blockchain-tekniken är att förändra kontrollen av monetära värden eller information, till en decentraliserad kontroll. Detta innebär att informationen i en bank görs tillgänglig för alla.

Det låter kanske lite konstigt, eftersom det betyder att alla kan se varandras data. Om Lisa har ett konto hos Sparkasse, kan Bob se hur det går för Lisa. Samtidigt kan Lisa även se Bobs kontoinformation. Dessa uppgifter kan missbrukas av vem som helst.

Anonymitet och pseudonymitet

Det är en anledning till varför konton i en blockkedja anonymiseras. Varje konto har sin egen adress som består av en sekvens av siffror och bokstäver. På så sätt kan alla inspektera varje konto, transaktionerna till och från kontot och det aktuella saldot, utan att kunna koppla det till någon specifik person. Blockchain används vanligtvis anonymt, se Loki och Monero.

Anonymitet för användare av en blockkedja försvinner om den offentliga adressen (jämförbar med IBAN) kan tilldelas ett namn. Om så är fallet kan alla ytterligare transaktioner från personen inspekteras med den offentliga adressen, vilket försvagar anonymitetens form – pseudonymitet.

Decentralisering

Dessutom lagras informationen för enskilda konton inte längre centralt. Till exempel betyder det att Bob och Lisas kontoinformation inte lagras på en specifik bank-server. Blockkedjan lagras istället i ett decentraliserat datornätverk, vilket innebär att många olika datorer runt om i världen är anslutna till varandra via internet. Varje dator i nätverket sparar hela den digitala huvudboken.

Resistent

Om en aktör försöker ändra blockkedjan via deras dator och exempelvis addera en miljon kronor till deras konto trots att person inte har pengarna, kan Bob och Lisa automatiskt upptäcka bedrägeri försöket. Genom att de kan kontrollera uppgifterna genom sina versioner av blockkedjan och undersöka om aktören verkligen hade en miljon kronor på sitt konto. De kan då se att aktören försökte lura nätverket och då utesluta aktören från det delade nätverket.

Säkerhet

På detta sätt hittas bedrägeriförsök snabbt. Via det decentraliserade nätverket kan bedrägerier hittas genom att jämföra respektive blockchain-versioner och uteslutas från nätverket. På samma sätt skulle en banks kunder kunna känna igen när de använder sina pengar för fel syfte. Anonymitet, decentralisering och säkerhet är tre viktiga egenskaper hos blockchain-tekniken.

Blockchain används vanligtvis anonymt

Den tekniska funktionen av blockchain

Funktionaliteten av en blockkedja kan beskrivas av Bitcoins blockchain. Bitcoin hänvisar till en digital enhet som fungerar som en värdebärare. Bitcoins genereras av den så kallade Proof-of-Work algoritmen. Algoritmen är integrerad i mjukvara som kan laddas ner och drivas av enskilda datorer i Bitcoin-nätverket. Algoritmen används för att genomföra transaktioner (överföringar) från ett konto till ett annat konto och blandas med flertalet transaktioner så att hela datamängden kan krypteras och integreras i blockkedjan. Processen kallas även för mining.

Kryptografi

När Bob överför bitcoin till Lisa, Johan skickar bitcoin till Emil och Peter skickar bitcoin till Anna, krypteras alla transaktioner med hjälp av en hash-funktion och sammanfattas i ett block. Det sparar både tid och lagringsutrymme. För varje nytt skapat block får operatörerna (miners) som tillför datorkraft till Bitcoin-nätverket en belöning, vilket efter den 11 maj 2020 uppgår till 6.25 btc. En belöning som operatörerna kan fritt sälja vidare.

Algoritm

Bitcoin mining drivs med SHA-256 algoritmen, vilken konverterar transaktionsinformationen till hexadecimal nummer och tilldelar den en plats inom blockkedjan. De nyproducerade blocken innehåller information om det tidigare producerade blocket, vilket är var termen blockchain kommer från. Från ett tekniskt perspektiv är blockchain inget annat än en serie hash block.

Ju fler, desto …

Ju fler transaktioner som sker på Bitcoin-nätverket, desto fler block måste produceras genom mining. På samma sätt, ju fler block som är integrerade i blockkedjan, desto större blir det och fler bitcoins genereras. Sist men inte minst, ju fler bitcoins som genereras, desto fler transaktioner kan göras. Varje transaktion och nyskapat block uppdateras på alla noder som är anslutna till Bitcoin-nätverket.

Vad är blockchain? – Poängen

Blockchain-tekniken revolutionerar den sociala, ekonomiska hanteringen av känslig information och monetära värden. Teknologin gör informationsflöden snabbare, säkrare och mer pålitliga. Det fungerar anonymt och decentraliserat.

Men vi är för närvarande bara i början av den nya teknologin. Svagheter som skalbarhet och svår integration i befintliga system kommer förmodligen att åtgärdas under överskådlig tid. Kryptovalutor som IOTA undersöker redan vidareutvecklingen av blockchain genom deras Tangle.

Om du är intresserad av att komma igång med kryptovalutor rekommenderar vi att du börjar läsa våra köpguide för Bitcoin.