Handla krypto direkt hos
Skilling med BankID & Swish! Med nästintill 0% spreadavgifter  

Loki – en säker och privat lösning

Estimerad lästid: 6 min.

Nyhet: Loki har bytt namn till Oxen!

För många är det en självklarhet att ha tillgång till internet, men när vi blir alltmer beroende av teknologi försvinner vår personliga integritet. Metadata samlas kontinuerligt in från majoriteten av dina uppkopplade aktiviteter, det kan vara chatten med familjen, betalningar till vännerna eller ditt webbsurfande. Konsumenter ska inte behöva utsätta sin personliga integritet i utbyte mot nya teknologiska lösningar. Loki Foundation menar att det är upp till förespråkare och organisationer likt dem som måste hjälpa till att återställa den grundläggande mänskliga rätten till personlig integritet. Något Loki Foundation försöker göra genom deras projekt, såsom Loki Network, Session och Lokinet.

Bitcoin likt många andra kryptovalutor saknar den inbyggda anonymiteten, vilket kan orsaka stora problem när personer blir länkade till specifika bitcoin-adresser. Det finns fler projekt inom sektorn som aktivt jobbar för att stärka den personliga integriteten, ett populärt exempel är Monero. I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad som gör Loki unikt, den underliggande teknologin och vilka framtidsplaner projektet har.

[br]
[br]
[br]
[br]
[br]

Vad är Loki?

Loki är en Proof-of-Work (PoW) och Proof-of-Stake (PoS) hybrid och använder Service Nodes (SN) för att skapa ett sekundärt privat routing lager. Lokinet gör det möjligt att säkert surfa på internet och utsätter inte din personliga integritet. Lokinet fungerar även som ett internt nätverk där det är möjligt att skapa tjänster kallade SNApps. Loki är baserad på en modifierad version av Moneros källkod, vilket säkerställer privata transaktioner. Blink möjliggör blixtsnabba transaktioner på fem sekunder. Session är Loki nätverkets egna privata messenger applikation som är tillgänglig för iOS, Android och PC.

Loki på två minuter

Videon under är en kort introduktion som lyfter fram de viktigaste funktionerna av Loki nätverket.

Teknologin bakom Loki

Loki använder Moneros källkod på grund av framstegen de gjort med CryptoNote för att anonymisera transaktioner och stärka den personliga integriteten. CryptoNote protokollet använder Ring Signatures, Stealth Addresses och RingCT. Loki ekosystemet bygger inte enbart på privata transaktioner, utan vill skydda användarna för ytterligare risker. Nyckeln till andra privat-centrerade tjänster är Service Nodes, vilka gör det möjligt för användare att anonymt skicka och ta emot datapaket.

Ring Signatures fungerar genom att skapa en grupp av möjliga undertecknare till en transaktion, varav en av dem är den riktiga avsändaren. Alla transaktioner med LOKI är obligatoriska att använda funktionen för att dölja den ursprungliga källan. Stealth Addresses används för att säkerställa att den publika nyckeln för mottagaren aldrig blir länkad till specifika transaktioner och är en av grundstenarna för personlig integritet hos Loki. RingCT är en funktion som döljer storlekarna på transaktioner över nätverket, nackdelen med den traditionella versionen är att storleken på transaktionerna blir stora. Loki använder sig istället av bulletproofs, vilket signifikant minskar transaktionsstorleken och förbättrar då skalbarheten av nätverket.

Snabba transaktioner med Blink

Den traditionella blockchain strukturen kräver oftast att ytterligare block skapas för att säkerställa tidigare block och inkluderande transaktioners validitet. Beroende på flera faktorer kan transaktionsprocessen ofta överstiga 10 minuter, vilket medför problem både för affärer och kunder som måste vänta innan båda parterna kan godkänna bytet.

Tack vare strukturen av Service Nodes är det möjligt att erbjuda näst intill omedelbara transaktioner med LOKI. Blink gör det möjligt att bekräfta transaktioner innan de blir inkluderade i ett nytt block och säkerställer transaktionens validitet för båda parterna. Användarna får själva välja om de vill betala en högre transaktionsavgift för att skicka med Blink och då bekräfta transaktionen inom sekunder istället för minuter. Blink liknar Dash InstantSend systemet.

Service Nodes

Stora delar av Lokis funktionalitet och skalbarhet är beroende på nätverkets noder, vilka kallas Service Nodes (SN). Det finns ett inbyggt incitament i form av regelbundna utbetalningar i LOKI för att delta, antingen som en operatör eller delegat. Deltagare binder sina LOKI för att stärka nätverket under en obestämd tid, belöningarna betalas ut till en nod varje nytt block (2 minuter) och placeras sedan sist i kön för nästa omgång. Den totala block-belöningen är 25 LOKI och den nuvarande fördelningen är 66% till Service Nodes, 24% till miners och 10% till Loki Foundation. Andelen motsvarar 16,5 LOKI per block för Service Nodes.

En operatör har särskilda krav för att framgångsrikt driva en Service Node, förutom att konstant binda LOKI måste operatören förse nätverket med bandwidth och datalagring. Nätverket kontrollerar att operatören uppfyller kraven varje timme och om noden är onåbar efter två timmar avvecklas den. Den placeras då i en separat pool utan belöningar och beroende på den historiska drifttiden för noden, har operatören en tidsperiod upp till 48 timmar att återställa noden. Om operatören misslyckas att återställa noden under tidsperioden blir noden avregistrerad och all bunden LOKI förblir låst i 21 600 block (cirka 30 dagar).

När Service Nodes lanserades (block height 101 250) krävdes det 45 000 LOKI för att driva en nod, en summa som sjunker icke-linjärt ner till 15 000 LOKI. Det krävs cirka 17 250 LOKI för att driva en Service Node (juni 2020) vid block height 550 000. Om man inte är intresserad av ta sig på det tekniska ansvaret att vara en operatör, kan man enkelt delegera LOKI till en Service Node genom Loki wallet. Du betalar istället en procentuell avgift av block-belöningarna till operatören för deras prestation. Öppna Service Nodes finner du under “awaiting contribution” på https://www.lokisn.com/ eller https://lokiblocks.com/. Hur du går tillväga kan du läsa på deras egna engelska guide.

Lokinet

Service Nodes på Loki nätverket fungerar som ett låg latens onion routing protokoll och skapar ett fullt decentraliserat overlay nätverk, kallat Lokinet. Ett nätverk där användare kan anonymt skicka och ta emot datapaket. Lokinet gör det möjligt att skapa egna interna tjänster på nätverket, dessa dolda tjänsterna kallas SNApps och kan endast anslutas till med Lokinet.

Lokinet på två minuter

Videon under är en kort introduktion till Lokinet.

Session

Session är en EE2E (end-to-end encrypted) messenger applikation som använder sig av decentraliserade lagringsservrar och public-private keys, för att minska metadata insamlingen och öka säkerheten för användarna. Applikationen är tillgänglig för iOS, Android och desktop.

Session LOKI private messenger

Session möjliggör EE2E-meddelanden med onion requests och fördunklar användarnas IP-adresser med en slumpmässig 3-hopp väg genom Service Node nätverket. Att ta emot meddelanden till en avstängd enhet är en självklarhet för många, men är ofta ett problem för decentraliserade nätverk om det saknas incitament. Session löser detta genom att använda Service Nodes och swarms som en säkerhetsfunktion vid oväntade problem hos noderna. En swarm består av fem till tio slumpmässiga noder för att säkerställa kvaliteten.

Offline Swarm messenger LOKI network

En vanlig registreringsmetod är användandet av telefonnummer eller email, vilket är fallet för populära applikationer som WhatsApp och Signal. Det skapar problem både med den personliga integriteten och säkerheten. Där din metadata, IP-adresser och uppgiven personlig information förblir synlig för leverantören.

Session löser detta genom att använda public-private keys, vilket betyder att varje konto pseudonymiserat och inte direkt kopplat till någon identitet. Det finns möjlighet vid behov att skapa en ny key, vilket endast tar ett par sekunder. Det finns möjlighet att betala en summa LOKI för att koppla ett namn till en särskild key/konto om användaren önskar det.

Eftersom det inte finns en central databas som lagrar användardata går det endast att återställa ett konto genom en mnemonic seed, vilket består av ett antal olika ord. Det är rekommenderat att skriva ner och säkert förvara denna om enheten skulle förloras/förstöras.

Pulse – Nästa steg för Loki

Ett ökat ansvar för Service Nodes på nätverket som säkerställer blockkedjan, vilket medför mindre uppgifter och nytta för Loki miners. Historiskt sett har Loki miners säkrat blockkedjan genom Proof-of-Work (PoW), producering av block och organisering av transaktioner. Med mindre uppgifter för Loki miners anses det onödigt att fortsätta använda dessa över ett system som enbart drivs av Service Nodes.

Nästa planerade hard fork för Loki heter Pulse och nätverket kommer då gå över till ett komplett Proof-of-Stake (PoS) system. Det betyder att mining genom Proof-of-Work (PoW) kommer helt försvinna från Loki. Det finns flertalet argument till varför ett PoS-system är bättre för nätverket, varav några är det blir dyrare att attackera nätverket och det är inte lika krävande på naturen. Det är fortfarande oklart när denna hard fork kommer inträffa, men den är planerad under 2020.

Sammanfattning

Loki är ett intressant projekt med många funktioner som stärker den personliga integriteten. Loki teamet är baserade i Australien och är mycket aktiva på deras GitHub, då det fortfarande är i en utvecklingsfas är några av de diskuterade funktionerna inte helt implementerade än. Det kommer vara roligt att följa projektet och se hur Loki kommer prestera mot andra privat-fokuserade projekt som Monero och Dash.

With Session gaining traction, our other products reaching maturity, and our marketing team bigger and better than ever, I’m confident that we can bring privacy tools to the world — and take Loki to a whole new level.
– Simon Harman, Loki Project CEO & chairman of the Loki Foundation

Det är fortfarande ett relativt okänt projekt och är då inte listade på de större handelsplattformarna. Vilket skapar lite hinder för investerare, då de måste först köpa bitcoin för att sedan skicka över till en plattform med stöd för LOKI. Vi rekommenderar att köpa bitcoin via eToro för att sedan skicka det vidare till antingen TradeOgre eller Kucoin.