ETH vector icon Ethereum grunderna

För att skapa en prognos för Ethereum är det viktigt att först få en kort översikt över de viktigaste komponenterna för kryptovalutan. Ethereum grundades 2015 av den rysk-kanadensiska utvecklaren Vitalik Buterin och Charles Hoskinson. Ethereum är världens näst största kryptovaluta.

Ethereum anses vara andra generationens blockchain. Bitcoin är första generationens blockchain, vilket används främst som förvaring eller överföringssytem.

Förespråkare för Ethereum tror däremot att blockchain kan göra mycket mer än så och ser det som framtiden för internet. Ethereum blockkedjan var den första som integrerade smart contracts och därmed möjliggjorde skapandet av decentraliserade applikationer (dApps).

Den grundläggande potentialen

Det är svårt att förutsäga ett företags framtid. Baserat på företagets roadmap är det fullt möjligt att överväga rimliga tolkningar av möjlig framtida utveckling. Men det förblir inom spekulationernas område. Ethereum gör det möjligt för användare att utveckla sina egna decentraliserade applikationer och till och med hela decentraliserade autonoma organisationer (DAO). Vad detta betyder kan illustreras med hjälp av tre applikationsexempel som redan har implementerats.

1. KYC-Chain företaget

KYC står för “Know Your Customer”. Detta tillvägagångssätt bör göra det möjligt för institutioner som banker, börser, försäkringsbolag och företag att känna till sin kundbas, men också göra det möjligt för kunden att skapa en pålitlig anslutning till en leverantör. Fokus ligger på uteslutning av kunder med ondartade avsikter, men också motverkar identitetsstöld. En KYC-metod implementeras vanligtvis genom flera verifieringssteg. Ju mer information som ges, desto mer pålitlig är kunden.

KYC-Chain erbjuder ett gränssnitt mellan kunder och företag baserat på Ethereums blockchain. Med smart contracts kan kunder skicka krypterad personlig information till ett företag. Under verifieringsprocessen kan kunderna använda blockchain för att bestämma vilken information de vill lämna ut. Företagen kan begära specifik information från kunderna för att få en så korrekt bild som möjligt av sina egna kunder. Om båda parter når enighet om kundens identitet blir ett förtroendeförhållande mellan båda parter möjligt. KYC-Chain möjliggör en säkrare miljö för användare på internet och skapar ett bättre förhållande mellan kund och företag. Det ökar också medvetenheten om data som användare avslöjar om sig själva på internet.

KYC chain logo

2. Enterprise Ethereum Alliance

Enterprise Ethereum Alliance är en sammanslutning av över 30 företag från hela världen. Två av de mest kända företagen är Microsoft och JPMorgan Chase. Fusionen av företagen kan ses som en DAO. Företagen arbetar tillsammans på en plattform som gör det möjligt för dem att utbyta krypterad information i realtid. Denna typ av plattform kan ses som ett slags Wikipedia för kunddata, ekonomiska flöden och exempelvis samarbetserbjudanden. Enterprise Ethereum Alliance strävar inte efter egen vinst utan fokuserar uteslutande på ett bättre, mer transparent och säkrare dataflöde. Detta kan spara totalt upp till 12 miljarder dollar per år som används för att underhålla en infrastruktur mellan företagen.

Till exempel om Microsoft vill sluta ett kontrakt med JPMorgan Chase, kan JPMorgan Chase helt enkelt ange sin egna datorkrav på Ethereums blockkedja. Microsoft kan sedan se direkt på den gemensamma plattformen hur många datorer JPMorgan Chase behöver och ställa avtalsvillkor i ett gemensamt smart contract. Om datorerna levereras kan JPMorgan Chase betala Microsoft direkt via smart contract. Det kan också tänkas att båda parter kan använda blockchain för leveransprocessen. I allmänhet är Ethereum-plattformen attraktiv för DAO:er eftersom den sparar infrastrukturkostnader, säkerställer ett snabbt informationsflöde, gör gemensamma kontrakt enkla att ingå och erbjuder mekanismer för att nå överenskommelser.

3. Colony-plattformen

Colony är en plattform som samlar arbetsgivare och anställda på ett decentraliserat sätt runt om i världen. Plattformen är baserad på Ethereums blockchain och gör det möjligt för företagare att sätta ihop ett team för sina egna projekt. Det spelar ingen roll vilket land en anställd kommer från eller hur talangfull personen är. De som har den mest lämpliga talangen för ett projekt får ett jobb på plattformen. På detta sätt kan intresserade parter använda Colony-plattformen för att ingå ett kontrakt med ett företag och få betalt via det. Det är också möjligt att utvärdera anställda efter att de slutfört uppgifterna. Ju högre betyg, desto större sannolikhet för nya jobb.

Ett marknadsföringsföretag från Sverige som vill expandera till den asiatiska marknaden kan ingå ett avtal med en marknadsföringsexpert från Japan via Colony. Detta ger båda parter sin egna fördel. Företaget kommer att ha en begåvad marknadsföringsexpert från Japan som är bekant med den japanska kulturen och det japanska språket. För marknadsföringsexperten betyder det att personen kan acceptera beställningar från hela världen utan att behöva presentera sig på plats, kan informeras fullt ut och betalas via ett smart contract. Detta anställningsförhållande är möjligt på grund av Ethereums blockchain.

Ethereum ETH prognos

Ethereum prognos

Prisutvecklingen för Ether (ETH) kan påverkas av många faktorer. Följande punkter indikerar en dålig Ethereum prognos eller åtminstone orsaka en sidledsrörelse:

 • Skalbarhet: Ethereums blockchain hanterar för närvarande cirka 15 transaktioner per sekund. Detta är inte alls tillräckligt för en bred tillämpning. Om Ethereum fortsätter att växa och många fler applikationer utvecklas och smart contracts skapas kommer det finnas långsiktiga flaskhalsar. Användare fick första gången uppleva detta när cryptokitties introducerades.
 • Konkurrens: Ethereum var den första andra generationens blockkedja, men det är inte längre fallet. Projekt som NEO och EOS erbjuder liknande tjänster och vill göra samma nisch för sig själva. NEO hanterar till exempel 10 000 transaktioner per sekund och har en bättre konsensusalgoritm. Så det är viktigt för Ethereum att fortsätta utvecklas för att behålla sin placering.

Trots nackdelarna ovan finns det många punkter som talar för en positiv prisutveckling för ETH:

 • Rykte: Ethereum är en av de äldre blockkedjorna. Sedan 2017 har projektet konsekvent haft en andra plats när det gäller marknadsvärde.
 • Stabilitet: Som alla andra kryptovalutor påverkas Ether av de vanliga prisfluktionerna och påverkas också av bear- & bullmarknader. Jämfört mot andra kryptovalutor är volatiliteten inte lika kraftig.
 • Tillväxtpotential: Antalet dApps växer kontinuerligt. Många startups och utvecklare bygger sina applikationer på Ethereums blockchain. Enligt ranking av dappradar.com har fler än 1500 dApps skapats på Ethereum, vilket ingen annan blockkedja kan matcha.
 • Funktionalitet: Ethereums blockchain erbjuder en mängd olika användningsområden. Smart contracts och dApps används framgångsrikt i många olika branscher. Detta skapar en sund efterfråga som kan ha en positiv inverkan på Ethereum prognosen.
 • Regeringsstöd: Den kanadensiska regeringen vill undersöka hur de kan använda Ethereums blockchain för lagstadgad bearbetning. Om Kanada skulle lyckas med detta hade det varit en signal för andra nationer att också hantera frågan.
 • Lösningsmetoder för skalningsproblemet: Utvecklarna av Ethereum är medvetna om att deras blockchain bara kan överleva på lång sikt om de kan få problemet med skalbarhet under kontroll. Därför har de arbetat med sätt för att lösa problemet under lång tid. Bland annat förlitar de sig på att ändra konsensusalgoritmen från Proof-of-Work till Proof-of-Stake. Ytterligare åtgärder är införandet av plasma protocol och sharding. Med Ethereum 2.0 har utvecklarna tagit det första steget.

Ethereum prognos 2022 till 2025: Långsiktig prisuppskattning

Nu när de viktigaste argumenten för och mot långsiktig framgång har diskuterats är det dags att titta på Ethereum prognosen. Liksom alla andra spekulationer är prognoser för kryptovalutor inte en exakt vetenskap, så det finns ingen garanti för noggrannhet. Följande förutsägelser är väldigt olika, eftersom de baseras på olika prognosmetoder.

 • Walletinvestor: Deras prognos bygger på en teknisk analys och drar slutsatsen att ETH inte är en bra långsiktig investerings. De uppskattar att Ether bara kommer att vara värd cirka 22 dollar nästkommande år. Detta motsvarar en prisnedgång på cirka 92%. Denna trend kommer att fortsätta de närmaste fem åren och en ETH kommer kosta cirka 4 dollar i juni 2024.
 • Coinswitch: Deras prognos bygger mer på marknadsutveckling och ekonomiska faktorer. Till skillnad från Walletinvestor är bedömning betydligt positivare. Enligt dem har priset främst drivits av dApps och även påbörjan av Ethereum 2.0 under 2020. Under 2022 ser de möjligheten för ETH att uppnå en prisnivå runt 2500 dollar. Deras högsta prisutvecklingsprognos för Ether till 2025 är runt 5000-6000 dollar.
 • Cryptoground: Ethereum prognosen från Cryptoground använder historisk data och utvärderas av deras interna djupinlärningsalgortim. Enligt denna prognosen kommer Ether nå en prisnivå runt 250 dollar under 2021. Men kommer sen att kontinuerligt öka och nå en nivå mellan 1200-1400 under 2025.

Slutsats för Ethereum prognos

Ethereum har för närvarande ett skalbarhetsproblem, vilket fortsätter skapa hinder för investerare som måste betala höga transaktionskostnader för att interagera med nätverket. Det finns flertalet olika lösningar till problemet vilket utvecklas av Vitalik Buterin med flera. När det gäller dApps är Ethereum överlägset bäst och de mest lovande projekten utvecklas fortfarande på Ethereum-nätverket.

Var Ethereum-priset går är naturligtvis svårt att förutsäga och en definition av specifika mål skulle vara tveksam. Vi ser för närvarande Ethereum som en av de ledande kryptovalutora, särskilt när man tittar på mängden utveckling och den breda anpassningen. Om Ethereum 2.0 blir en succé är den långsiktiga prisutveckling oundvikligen positiv, om man antar att utvecklingen av nya applikationer fortsätter i samma kapacitet som idag.