Handla krypto direkt hos
Skilling med BankID & Swish! Med nästintill 0% spreadavgifter  

Ethereum 2.0 staking – hur det fungerar

Smart contract-plattformen Ethereum håller på att övergå till slutfasen, vilket även kallas för Ethereum 2.0 och beskriver i huvudsak övergången till en ny konsensusalgoritm. I framtiden kommer nya Ethereum-block inte kunna bli skapade genom mining, utan istället genom ett speciellt staking kontrakt. Fas 0 för processen har lanserats i december 2020 och är en ny era för Ethereum. Vi använder detta tillfället för att förklara vad staking betyder och hur du kan i framtiden delta i den nya processen.


[br]
[br]
[br]
[br]
[br]

Ethereum 2.0: Så här fungerar en Proof-of-Stake algoritm

För att förstå hur staking fungerar och hur du kan ta nytta av det, är det viktigt att först förstå den underliggande tekniken. En Proof-of-Stake (PoS) algoritm är en konsensusmekanism som använder en nyare teknik för att generera nya block till en blockkedja jämfört mot den klassiska Proof-of-Work (PoW) algoritmen. PoS baseras på ett viktat slumpmässigt urval som använder särskilda kriterier för att bestämma vilken deltagare i nätverket som får skapa nästa block. Kriterierna består av deltagarens investerade kapital och hur länge personen deltagit. Så snart en nod (validerare) har valts i nätverket börjar det faktiska skapandet. Validatorn granskar transaktionernas giltighet i ett block och undertecknar om allt ser bra ut.

Vid mining med en Proof-of-Work algoritmen är det deltagaren med mest datorkraft som medför den största belöningen. I regel får miners en bestämd provision i kryptovalutan de hjälp att skapa ett block för. I ett PoS-nätverk delar stakers på transaktionskostnaderna på nätverket. För att kunna bli en validerare och driva en nod måste du låsa in ett visst antal mynt från den aktuella kryptovalutan, dessa kan under perioden inte skickas vidare. Ju större insatsen, desto större är sannolikheten att bli utvald. För att de rikaste nätverksdeltagarna inte alltid blir valda för att skapa nästa block läggs ytterligare urvalskriterier till i algoritmen. Slutligen möjliggör dessa viktade slumpmässiga val.

Ethereum 2.0: Det är därför algoritmen ändras

Den stora framgången med Ethereum-blockkedjan avslöjade snabbt problemen med den använda PoW-algoritmen. Mining är inte särskilt energieffektiv och datorkraften från de stora mining-poolerna i asien tog över. Företag har en klar fördel jämfört med privata miners på grund av de låga energipriserna och deras stora mining-anläggningar. En Proof-of-Stake algoritm är särskilt användbar för att decentralisera block-skapandet på blockkedjan. Med anslutning till sharding-teknologin (partitionering av stora databaser) bör dataflödet öka tusen gånger. Potentialen är från att öka nuvarande 14 transaktioner till över 100,000 transaktioner per sekund.

I praktiken kan konsensusmekanismen delas in i olika underkategorier, var och en skiljer sig åt på sitt sätt. Ethereum 2.0 integrar en ren Proof-of-Stake. Andra projekt förlitar sig på andra former av PoS-konsensusalgoritmen. Till exempel utvecklade Daniel Larimer, grundare av flera kryptovalutor, den så kallade Delegated Proof-of-Stake (DPos). Den fördelar rösträtten proportionellt till de mynt som finns i en kryptovaluta. Användaren väljer sedan mellan flera delegater som hanterar blockkedjan på uppdrag av sina väljare. Den utdelade belöning går till delegaterna som sedan delar kommissionen bland sina väljare. Fördelningen baseras återigen på rikedom, väljarna som med störst insatt kapital får även den största delen av utbetalningen.

Ethereum 2.0 staking: Vad är den möjliga avkastningen?

Avkastningen beror på hur många som deltar med staking i nätverket, vilket bestämmer fördelningen av nya block. Om cirka en miljon ETH validerar Beacon Chain skulle det motsvara en årlig avkastning på 18%, däremot skulle 30 miljoner ETH endast motsvara 3,3% avkastning. Smart contract behöver 524,000 ETH för att Genesis blocket ska kunna införa staking, vilket motsvarar 16,000 validerare. Det finns många olika räknare online för estimering av möjlig avkastning.


Vill du köpa ether?

I vår Ethereum-guide hittar du allt du behöver för att komma igång!


Hur kan jag delta i Ethereum 2.0 staking?

Ingen speciell hårdvara krävs för att delta som validerare med staking. Det finns dock några inträdeshinder för deltagande. Förutom en teknisk förståelse, inkluderare detta också 32 ETH som betalas till ett smart contract. Början av Ethereum 2.0 staking är det så kallade Beacon Chain – även känd som “Phase 0”. Efter att betalningen är gjort till kontraktet får valideraren en nyckel. När detta är uppfyllt måste speciell mjukvara köras på en dator som är konstant uppkopplad till Ethereum-nätverket. Programvaran är klientnoden, av vilken det finns några välkända varianter. De mest framstående är:

  • Prysm Client
  • Nimbus
  • Teku
  • Lighthouse

Ethereum Foundation har publicerat sin egen Launchpad och fungerar som en startpunkt. Plattformen guidar dig genom implementeringsprocessen och hur intresserade personer kan bli validerare. 32 ETH är dock inte de enda tillgångarna som krävs för validering, det finns även transaktionskostnader (gas prices) för nätverket. Om du till exempel hyr en server från Amazon Web Services (AWS) kommer även den kostnaden att inkluderas. En webbaserad plånboks krävs också.

Många experter rekommenderar den välkända plånboken MetaMask. Men varför behövs en webbaserad wallet? Anledningen är kombinationen av den bundna ETH från Ethereum 1.0 Mainnet och anslutningen till Ethereum 2.0 Beacon Chain. Båda kedjorna använder olika kryptografiklasser och genererar helt nya typer av nycklar. Tillsammans med ConsenSys utvecklade därför Ethereum Foundation ett speciellt gränssnitt som kan nås via Launchpad och kräver en webbaserad wallet.

Ethereum 2.0 Proof-of-Stake staking roadmap

Alternativ till valideringsprocessen: Ethereum staking pools

Alla kommer såklart inte kunna låsa in 32 ETH för att registrera sig om en validerare. Det finns fortfarande andra sätt att delta i Ethereum 2.0 staking. En grupp kan tillsammans bli en validerare genom en så kallad staking-pool. Operatören tar ansvar över gruppen och även den som fördelar belöningen mellan medlemmarna. Stora handelsplattformar t.ex. Binance agerar som operatör och erbjuder speciella staking-wallets. Ofta fördelas avkastningen proportionellt till sin ETH-insats.

Fördelarna för medlemmarna i en staking-pool är uppenbara. Du kan delta i staking utan att behöva själv samla ihop 32 ETH som är kravet för att validera och behöver inte själv ansvara för en server. Alltså kan en passiv inkomst skapas genom en mindre insats, samtidigt som du slipper lägga ner extra tid för det tekniska arbetet. Operatörerna brukar dock ta en liten avgift av avkastningen för deras jobb.

Risker med Ethereum 2.0 staking

Tidigare nämnde vi att validerare måste vara konstant anslutna till Ethereums nätverk. Förvaring av ETH är i en hot-wallet och ägarbeviset måste kontinuerligt tillhandahållas över internet. Detta anses vara en potentiell risk för attack. Valideraren förbinder sig att lagra ETH i flera månader eller år och om kursen stiger eller faller kan du inte komma åt din insättning för att sälja ETH. Särskilt i händelse av en kraftig nedgång i kursen kanske den genererade avkastningen inte längre kompenserar för eventuella förluster, vilket medför att staking blir en förlorande verksamhet. Men förutom förluster genom prisrörelser, finns det också en risk för regelbrott.

Validerare som inte följer reglerna kommer bli straffade. Det finns två olika potentiella straff för Ethereum 2.0 staking. Det ena är att du får minskning av avkastning och det andra är partiell förlust av insatsen. Belöningen är reducerad även vid mindre överträdelser – till exempel om valideraren inte kan nås (brist av uppkoppling). Delvis förlust av insatsen är vanligtvis endast vid allvarliga överträdelser – detta inkluderar konstant förslag av dåliga block eller oaktsam duplicering av transaktioner.

Dessutom finns det en annan risk särskilt i den inledande fasen av Ethereum 2.0 – nya protokollet kan innehålla buggar och potentiella svaga punkter för hackare. För att minska risken för dessa scenarier har utvecklarna av Ethereum Foundation fått sin kod kontrollerad flera gånger av experter. De viktiga komponenterna genomgick också en omfattande testfas.

Ethereum 2.0 staking påbörjar en ny Ethereum-era

Nu i slutet av 2020 har Ethereum 2.0 gått in i phase 0. Detta medför ett antal spännande innovationer som helt förändrar plattformen för decentraliserade applikationer. Ethereum blir snabbare, mer hållbart, säkrare och äntligen mer skalbart. Detta säkerställs bland annat genom den nya Proof-of-Stake konsensusalgoritmen, vilket förmodligen är den största förändringen. PoS staking ersätter den klassiska Proof-of-Work mining.

Målet med Ethereum Foundation var att decentralisera skapandet av nya block. Alla kan delta i staking – oavsett hårdvara eller energikostnader – och stödja de så kallade validerare när de skapar nya block. Antingen får du själv samla ihop minimikravet på 34 ether eller så går du med i en staking-pool. Den möjliga avkastningen beror till stor del av antalet validerare som deltar.


Vill du köpa ether?

I vår Ethereum-guide hittar du allt du behöver för att komma igång!


Leave a Comment