Handla krypto direkt hos
Skilling med BankID & Swish! Med nästintill 0% spreadavgifter  

DeFi för nybörjare – Del 3: DeFi med Bitcoin och andra trender

Estimerad lästid: 7 min.

Den tredje och sista delen av DeFi för nybörjare tar en närmare titt på alternativen som finns för DeFi-applikationer utöver Ethereum. Om du missat de första två delarna kan du läsa; Del 1: Vad är DeFi? Och Del 2: De viktigaste DeFi-applikationsområden fokus Ethereum.


[br]
[br]
[br]
[br]

Ethereum vs Bitcoin

DeFi-området har vuxit kraftigt sedan 2019 särskilt på Ethereum-nätverket. Som beskrivs i del 2, är de flesta DeFi DApps och smart contracts baserade på Ethereum och använder programmeringsspråket Solidity.

Ethereum kritiseras ofta, inte bara av Bitcoin-maximalister eller fans av andra smart contracts plattformar. Kritiker anmärker att ETH inte har ett maximalt tillförsel tak som Bitcoin, ETH har då en konstant inflation som liknar fiatvalutor.

Dessutom är projektet alldeles för centraliserat, där Vitalik Buterin ofta bestämmer riktningen. Men om Ethereum skulle ha samma karisma utan Vitalik är osäkert. När Ethereum kommer framgångsrikt byta konsensusmekanismen från Proof-of-Work till Proof-of-Stake är fortfarande oklart.

Bitcoin behöver inte ett offentligt ansikte och har inte heller några grundare som sätter tonen. Bitcoin blockchain anses vara den äldsta och säkraste blockkedjan, jämfört med de flesta andra blockkedjor har den en mycket decentraliserad struktur. Bitcoin har det överlägset största marknadsvärde och är därför den mest värdefulla blockkedjan med den största likviditeten. Dessutom har Bitcoin ett maximalt tillförsel tak på 21 miljoner BTC.


Vill du köpa bitcoin?

I vår Bitcoin-guide hittar du allt du behöver för att komma igång!


Ändå anses Ethereum vara en otroligt dynamisk teknikdrivare inom blockchain-sektorn. Ett så stort antal utvecklare och möjligheten att kombinera många DeFi DApps kan för närvarande inte erbjudas av någon annan blockkedja.

Mot denna bakgrund har två olika tillvägagångssätt framkommit för hur man implementerar DeFi med Bitcoin

DeFi lager på Ethereum
Källa: https://yos.io/2019/12/08/decentralized-finance-explained/

DeFi med Bitcoin

Bitcoins ekosystem kännetecknas av en stark centralitet, vilket beskrivs i del 1. Leverantörer som BlockFi erbjuder attraktiva räntor för utlåning av Bitcoin, men endast med lämplig central förvaring.

Men hur kan ett hållbart DeFi-ekosystem med Bitcoin se ut, vilket möjliggör samma decentralisering, anonymitet och självkontroll som DeFi på Ethereum?

Alternativ 1: Du tar med Bitcoin till Ethereums DeFi-infrastruktur. Det finns för närvarande två lösningar för detta med WBTC och tBTC.

Alternativ 2: Bygg ditt eget oberoende DeFi-ekosystem runt Bitcoin. Så kallade sidokedjor (side chains) blir relevanta med detta tillvägagångssätt.

WBTC

Wrapped Bitcoin (WBTC) är en ERC-20 token som är täckt 1:1 med Bitcoin. Med WBTC är det möjligt att använda DeFi DApps på Ethereum. För att få WBTC måste dock BTC deponeras hos en central depå. De vanliga KYC- och AML-begränsningarna gäller för detta, vilket innebär att du måste lita på att den centrala aktören kommer frigöra förvarande Bitcoins vid begäran.

tBTC

Likt WBTC har tBTC samma strategi, en ERC-20 token som är täckt 1:1 med Bitcoin och är tillgänglig för DeFi DApps på Ethereum.Det är dock inte nödvändigt att skicka BTC till en central depå, istället tillåter Keep Network anonyma och pålitliga Bitcoin insättningar för att få tBTC. Du har även möjligheten att när som helst byta tillbaka tBTC mot BTC via Keep Network.

Idén att göra Bitcoin användbar för Ethereums DeFi-ekosystem genom täckta ERC-20 tokens är verkligen intressant. Bitcoin ägare kan alltså få tillgång till många DeFi DApps utan att behöva sälja Bitcoin.

DeFi översikt

Side chains – Sidokedjor

Alternativet till DeFi på Ethereum med WBTC eller tBTC är ett DeFi-ekosystem för Bitcoin med hjälp av side chains.

Sidokedjor är också blockkedjor. Men deras främsta funktion är att avlasta andra blockkedjor, så kallade huvudkedjor (mainchains). En sidokedja är ansluten till huvudkedjan via en tvåvägslänk (two-way peg). Du kan visualisera en huvudkedja som en motorväg och en sidokedja som en sekundär anslutningsväg med på- och avfart till motorvägen.

Sidokedjor kan då användas för att möjliggöra ytterligare funktioner och transaktioner med Bitcoin utan att försämra säkerheten och kapaciteten för Bitcoins blockkedja.

För att göra detta måste Bitcoin överföras säkert från huvudkedjan till sidokedjan. Mynten skickas till en output-adress och fryses där för att göra motsvarande 1:1 täckta mynt användbara på sidokedjan. Tack vare tvåvägslänken är detta också möjligt i andra riktningen.

Rootstock RSK sidokedja Bitcoin

Rootstock

Rootstock (RSK) är en sådan sidokedja, som är avsedd att möjliggöra full smart contract funktionalitet för DeFi med Bitcoin. Tvåvägslänken är avsedd att säkerställa att olika DeFi DApps kan användas på RSK-sidokedjan med SBTC (Smart Bitcoin), SBTC är täckt 1:1 med BTC.

Förutom stablecoins, utlåning och upplåning, inkluderar RSK:s DeFi-sortiment också decentraliserad handel (DEX), derivat, smarta betalningar och mycket mer. Det speciella med RSK är att det erbjuder kompatibilitet med Ethereums smart contracts.

Alternativa smart contracts plattformar för DeFi

Även om Ethereum är för närvarande den föredragna plattformen för DeFi DApps, beror det i slutändan på smart contracts programmerbarhet. Det finns dock många andra seriösa smart contracts plattformar, till exempel: EOS, Tezos och Cardano.

Det finns redan några DeFi DApps på EOS, en siffra som förväntas öka i framtiden.

Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning andra smart contracts plattformar kommer prestera jämfört mot Ethereum och hur snabbt de kan komma ikapp deras utveckling. Ethereum har en stor fördel på grund av att vara “första spelaren”. Huruvida Ethereums ledning kan bevaras eller till och med utökas beror på hur framgångsrik lösningen för ökad skalbarhet med Proof-of-Stake blir. Blockchains som Tezos eller EOS erbjuder redan betydligt bättre kapacitet och snabbare transaktionshastigheter.

DeFi Prime erbjuder en bra översikt av DeFi DApps baserade på Ethereum, EOS och Bitcoin.

DeFi ekosystem Ethereum EOS Bitcoin

DeFi med EOS

  • EOSREX är en utlåningsplattform baserad på EOS
  • EOSDT är en stablecoin på EOS blockchain

DeFi med Tezos

Likt WBTC och tBTC på Ethereum, har nyligen en ny Tezos token (tzBTC) presenterats och kommer vara 1:1 mot Bitcoin. Med tzBTC är nu DeFi en möjlighet på Tezos.

Andra trender

Förutom DeFi DApps som möjliggör olika decentraliserade finansiella tjänster, finns det också andra blockchain-trender som kan klassificeras under DeFi.

Staking

Staking har under en period fått en ökande popularitet inom sektorn. Staking fungerar på ett liknande sätt som utlåning genom DeFi. Vid utlåning placeras kryptovalutor som en säkerhet i smart contract och i utbyte kan ränteintäkter tjänas. Vid staking är kryptovalutor också inlåsta och man blir belönad med en så kallad “staking reward”. Staking ökar säkerheten och stabiliteten för en blockkedja som är baserad på Proof-of-Stake konsensusmekanismen.

Tokenisering

En annan trend som har funnits länge och som också anses vara mycket lovande för framtiden är tokenisering av tillgångar på en blockchain. Detta innebär att i princip varje tänkbart värde kan representeras av en token. Genom att köpa ett visst antal tokens kan andelar i dessa värdesaker innehas som tillgångar. Det kan även inkludera finansiella produkter.

Tokenisering kan göra klassiska investeringar billigare, snabbare, säkrare och samtidigt vara tillgängliga för handel dygnet runt. Det kan också ge investeringsmöjligheter för personer som tidigare inte kunnat investera på grund av geografiska eller finansiella begränsningar. Tokenisering erbjuder ett alternativ till konventionella och till stor del föråldrade investeringsmetoder.

Tokenisering upplevde sin första kraftiga tillväxt 2017, då många ICO:er ägde rum på Ethereum. Men ett abrupt slut då det var otydligt om det handlade om utility-tokens eller security-tokens.

Tydlig reglering är bara en fråga om tid. Security Token Offerings (STO) har redan börjat utvecklas och den här gången kommer det handla om fler plattformar än bara Ethereum, både EOS och Tezos är två möjliga alternativ.

Cryptocurrency handel DeFi

Sammanfattning

DeFi har potential att revolutionera det traditionella finansiella system som vi känner till det. DeFi är bara i början av sin utveckling och utvecklare arbetar varje dag med nya DApps på olika smart contracts plattformar.

Fördelarna med en anonym användning av finansiella tjänster dygnet runt och utan banker är imponerande. Men med de nya möjligheterna uppstår även nya risker, varav några du redan kan försäkra dig mot.

Ethereum är lång före de andra spelarna när det kommer till antalet DeFi DApps och volymen av tillgångar som förvaras i DeFi smart contracts. Bitcoin täckta ERC20-tokens som kan användas på dessa DeFi DApps har även hjälp Ethereum behålla ett övertag. Konkurrerande smart contract plattformar arbetar konstant för att utmana Ethereum och utnyttja eventuella svagheter hos Ethereum.

Det kommer bli intressant och se hur DeFi applikationer utvecklas med hjälp av sidokedjor som Rootstock (RSK) på Bitcoin.

Det finns också en möjlighet till mer interoperabilitet mellan flera blockkedjor, vilket möjliggör att flera plattformar kan växa tillsammans. I slutändan handlar det inte om Bitcoin mot Ethereum eller Ethereum mot EOS, utan DeFi och blockchain mot de gamla traditionella finansiella systemen.

We should put resources toward a proper (trustless, serverless, maximally Uniswap-like UX) ETH <-> BTC decentralized exchange. It’s embarrassing that we still can’t easily move between the two largest crypto ecosystems trustlessly.
– Vitalik Buterin 24 mars 2020


Vill du köpa kryptovalutor?

I vår stora kryptovaluta guide hittar du allt du behöver för att komma igång!