BTC vector icon Bitcoin allmän fakta

Bitcoin (BTC) lanserade sitt Genesis-block i januari 2009 och är ett open-source projekt med en okänd skapare, personen eller gruppen går under namnet Satoshi Nakamoto.

Målet med Bitcoin är att göra det möjligt för användare att lagra eller överföra pengar till andra utan att förlita sig på centraliserade tredje parter som finansiella institut. Människor bör återfå full kontroll över sin förmögenhet.

Sedan starten har Bitcoin genererat mycket buzz och har hyllats för sin potential att konkurrera med VISA som ett globalt betalningsalternativ.

Efter att värdet på Bitcoin steg nästan kontinuerligt över fem år kom det första bakslaget. Det visade sig gradvis att begränsad nätverkskapacitet blir ett problem.

Sedan dess (som många andra blockkedjor) har skalbarhet varit ett populärt ämne. Under perioder av stora pris-rally stiger också transaktionskostnaderna snabbt, vilket gör Bitcoin mindre attraktivt. I synnerhet när det gäller transaktioner av mindre summor, då transaktionskostnaderna har stigit upp till 40 dollar.

Bitcoin har förbättrat situationen med Segregated Witness (SegWit). Det 23 augusti 2017 genomfördes uppgraderingen av SegWit-nätverket. Det ökade kapaciteten för Bitcoin blockkedjan betydligt och förbättrade sin position jämfört med konkurrerande blockchain-projekt. Bitcoin var också en av de första blockkedjorna att implementera en avancerad skalningslösning med Ligtning-nätverket. Vilket allmänt anses vara den andra halvan av lösningen på Bitcoins skalningsproblem.

Bitcoin BTC prognos

Bitcoin prognos: Vad säger experterna?

Åsikterna om Bitcoin och den långsiktiga prognosen av Bitcoin skiljer sig mycket. Nedan följer en lista över några (påstådda) blockchain-experter och kända personer om prisutvecklingen för Bitcoin:

  • Bill Gates: Microsofts grundare har aldrig gjort en hemlighet av sin inställning till Bitcoin. Gates vill inte ge exakta datum eller siffror men enligt hans mening kommer Bitcoin förr eller senare att landa på 0 dollar. Det vill säga, han tror att priset kommer att implodera och Bitcoin kommer att krascha. Hans motiv för denna radikala bedömning är att Bitcoin som tillgångsklass inte producerar något som skulle motivera motsvarande värde. Därför är det i hans ögon en ren spekulation som så småningom kommer att försvinna. Joe Davis som är chef för Vanguards investeringsstrategi-grupp, delar en liknande syn. För honom är Bitcoin inte attraktiv att förvara kapital i, på grund av dess höga volatilitet.
  • Kenneth Rogoff: Rogoff är professor vid Harvard University och tidigare chef för International Monetary Fund. I en CNBC-intervju kommenterade han Bitcoin och gav en personlig prognos för 2028. Enligt hans uppfattning kommer BTC då bara att vara värt 100 dollar. Även han argumenterar på samma sätt som Gates och baserar sin Bitcoin prognos på de relativt begränsade möjliga användningarna som ett transaktionsmedel. Enligt honom skulle Bitcoin knappast fungera som ett attraktivt transaktions alternativ annat än för penningtvätt eller skatteflykt.
  • Cameron Winklevoss: Winklevoss-tvillingarna Cameron och Tyler är välkända inom Bitcoin-scenen. Inom mycket kort tid kunde de generera ett nettovärde på över en miljard dollar. Cameron Winklevoss misstänker att Bitcoin-priset kommer ligga runt 320,000 dollar om 10 till 20 år.
  • John Pfeffer: Pfeffer Capital-partnern gav inte ett exakt schema för sin Bitcoin prognos. Han tror att BTC kan överstiga 700,000 dollar om det ersätter guld som värdeförvaring. Med hjälp av en enkel beräkning förklarade han varför detta nummer kommer upp. Pfeffer anser att guldtackor värda 1600 miljarder dollar ägs privat. Detta står i kontrast till 18 miljoner Bitcoin som han tror fortfarande kommer att vara i omlopp. Det skulle resultera i ett minimipris på 90,000 dollar per Bitcoin, ett värde som kan fortsätta stiga över tiden och slutligen hamna på 700,000 dollar. Pfeffers bedömning skulle bara gälla om Bitcoin faktiskt ersätter guld som värdeförvaring.
  • John McAfee: Säkerhetsutvecklaren McAfee orsakade en ganska stor uppståndelse med sin Bitcoin prognos för 2020. Han uppskattade en skyhög värdering på 1 miljon dollar per BTC och var så pass övertygad att han kallade alla andra idioter. Om det inte räckte kunde han även se de nästkommande åren att Bitcoin kan överstiga ett pris på 2,6 miljoner dollar. McAfee har tidigare kritiserats för att aggressivt värdera de tillgångar som han själv handlar med.

Bitcoin prognos 2022-2024

Förutom experters kommentarer finns det prognoser som är baserade på matematik och algoritmer:

  • Longforecast.com:Bitcoin prognosen ges här under en femårsperiod. Enligt beräkningarna kommer Bitcoin-priset att uppleva vissa fluktuationer fram till 2023, men den allmänna trenden kommer att stiga kontinuerligt. I juli 2023 prognoseras att en BTC är värd 60,369 dollar.
  • Walletinvestor.com: Här verkar trenden vara motsatt. Bitcoin prognosen är mycket mer negativ. Under de närmaste sex åren kommer Bitcoin kontinuerligt att minska i värde enligt bedömningen. I juni 2024 kommer priset för en BTC att sjunka till i genomsnitt 660 dollar.

Slutsats om Bitcoin prognosen

Ingen kan vara säker på var Bitcoin-priset kommer landa. Prognoserna från experter och institutioner är välgrundade och begripliga.

Inom kryptosektorn är allt möjligt, i alla riktningar, på kortast möjliga tid – varje investerare bör alltid inkludera detta i sitt investeringsbeteende. Om du vill börja handla eller köpa Bitcoin är du på rätt plats i vår börsöversikt.